Kraftman

Kredex väikeelamute rekonstrueerimistoetus

Kredex Väikeelamute rekonstrueerimistoetusest lühidalt ja lihtsalt.

Kui on plaan oma kodu energiatõhusamaks teha ja huvi kasutada selleks ka Kredexi toetust, siis kõige lihtsam viis asjas selgusele jõuda on saata meile üks kiri, kus on järgmine info kodu kohta:

 1. Asukoht
 2. Mõned pildid majast üldiselt ja probleemkohtadest
 3. Paar lauset oma mõtetest seoses renoveerimisega

Vaatame info üle ja vastame, millised võimalused on, mida toetuse saamiseks teha on vaja ja kuidas oleks mõistlik edasi minna. Oleme võtnud eesmärgiks, et sellest hetkest alates jääb kogu asjaajamine meie õlule ja me seletame lahti iga järgneva sammu. Teeme põhjaliku hinnapakkumise alates projekti tegemisest kuni kohalikus omavalitsuses tehtud tööde arvele võtmiseni. Kui kõik teemad on selged ja hinnapakkumised sobivad, siis hakkame renoveerima. Enne seda kliendile ühtegi kulu ei teki.

Näiteks kui maapiirkonnas asuv pere soovib renoveerida maja terviklikult, siis Kredex toetab seda kuni 50 000€-ga. Ülejäänud peaks omal olemas olema või pangalt laenupakkumine selles summas. Vajalike projektide ja asjaajamisega aitame samuti. Projektide tegemine on samuti Kredexi poolt toetatav kulu.

EESMÄRK

Toetada eramajade rekonstrueerimist, et vähendada energia tarbimist ja parandada sisekliimat kodudes ning soodustada taastuvenergia kasutuselevõtu.

KELLELE SOBIB

 • Taotleja omandis on üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, kahe korteriga elamu või ridaelamu

 • Rekonstrueeritav elamu on kantud ehitisregistrisse, sõltumata väikeelamu kasutuselevõtu aastaarvust

 • On olemas omafinantseering vähemalt osas, mida toetus ei kata.

Kredex Väikeelamute rekonstrueerimistoetus
Kredex Väikeelamute rekonstrueerimistoetus

TÖÖD, MIDA TOETATAKSE

 • Soojustamine

 • Akende ja uste vahetamine

 • Küttesüsteemi asendamine või renoveerimine

 • Ventilatsioonisüsteemi rajamine või renoveerimine

 • Taastuvenergia tootmisseadmete paigaldamine

 • Ehitusprojekti koostamine

Kredex Väikeelamute rekonstrueerimistoetus

Toetuse määr

Sõltub, kas teostatakse üksiktöid (näiteks ainult kütesüsteemi asendamine) või terviklik renoveerimine. 

Samuti sõltub määr sellest kus asub maja. 

Üksiktööde puhul on toetusemäär 20% ja maksimaalselt 20 000€ väikeelamu kohta.

Tervik renoveerimise puhul on maksimaalne summa 50 000€ ja kuni 50% kogumaksumusest. 

 • Üksikute tööde puhul on toetuse määr 20% abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot väikeelamu kohta.
 • Terviklikul rekonstrueerimisel on toetuse määr abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta:
  • Tallinnas ja Tartu linnas asustusüksusena 30% ja 30 000 eurot
  • Harku vallas, Jõelähtme vallas, Kiili vallas, Maardu linnas, Rae vallas, Saku vallas, Saue vallas, välja arvatud endise Kernu valla ja Nissi valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga, Viimsi vallas, Luunja vallas, endise Ülenurme valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga, Tartu valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga ning endise Tähtvere valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga 40% ja 40 000 eurot
  • Kahes eelnevas punktis nimetamata asustus- ja haldusüksuses 50% ja 50 000 eurot
 • Päikesepaneelide soetamise ning paigaldamisega seotud kulu 30% ja maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta kuni 20 000 eurot.
 • Juhul kui taotletakse toetust projektile, mille käigus paigaldatakse päikesepaneelid ja tehakse vajadusel lisaks katuse/fassaadi erisusele muid abikõlblikke töid (nt akende vahetus), siis kehtib läbivalt toetuse määr 30% ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot.
 • Abikõlblike tööde siseviimistlust toetatakse sama toetusmääraga, mis on ülejäänud töödel. Arvestada tuleb, et siseviimistluse kulud saavad olla maksimaalselt 5% rekonstrueerimistööde kogumaksumusest, kuid tervikliku rekonstrueerimise puhul mitte enam kui 2000 eurot ja muul juhul mitte enam kui 1000 eurot.

Peamised asjad, mida on toetuseks vaja

 • Ehitus projekt

 • Kolm hinnapakkumist

 • Täidetud taotlus

Terviklik renoveerimine

Tervikliku renoveerimise tulemusena peab saavutama energiatõhususarvu klass C. 

Ehk, siis vastavalt nõuetele tuleb projektis läbi käia maja soojustus, küttesüsteem, ventilatsioon ja aknad. 

Mida täpselt on vaja teha ja mis juba on korras saame öelda tavaliselt juba peale maja ülevaatust.


NB! Täpsemat infot antud meetme kohta leiab Kredexi lehelt, minnes SIIA LINGILE

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

Aadress: Tähe 131F, Tartu

Martin Haavistu

Projektijuht/haldus

Indrek Haavistu

Projektijuht/Müük

No content is added yet.

Thursday's special offer

Piirkonnad ja toetuse määrad

 • Üksikute tööde puhul on toetuse määr 20% abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot väikeelamu kohta.
 • Terviklikul rekonstrueerimisel on toetuse määr abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta:
  • Tallinnas ja Tartu linnas asustusüksusena 30% ja 20 000 eurot
  • Harku vallas, Jõelähtme vallas, Kiili vallas, Maardu linnas, Rae vallas, Saku vallas, Saue vallas, välja arvatud endise Kernu valla ja Nissi valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga, Viimsi vallas, Luunja vallas, endise Ülenurme valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga, Tartu valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga ning endise Tähtvere valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga 40% ja 30 000 eurot
  • kahes eelnevas punktis nimetamata asustus- ja haldusüksuses 50% ja 40 000 eurot
 • Päikesepaneelide soetamise ning paigaldamisega seotud kulu 30% ja maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta kuni 20 000 eurot.
 • Juhul kui taotletakse toetust projektile, mille käigus paigaldatakse päikesepaneelid ja tehakse vajadusel lisaks katuse/fassaadi erisusele muid abikõlblikke töid (nt akende vahetus), siis kehtib läbivalt toetuse määr 30% ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot.
 • Abikõlblike tööde siseviimistlust toetatakse sama toetusmääraga, mis on ülejäänud töödel. Arvestada tuleb, et siseviimistluse kulud saavad olla maksimaalselt 5% rekonstrueerimistööde kogumaksumusest, kuid tervikliku rekonstrueerimise puhul mitte enam kui 2000 eurot ja muul juhul mitte enam kui 1000 eurot.